Om taktisk sanitet

 
Sivile medisinske behandlingskonsept
 
American College of Surgeons gir gjennom sitt konsept Advanced Trauma Life Support (ATLS) dokumenterte føringer på hva sykehuspersonell må jobbe etter for at flere skal overleve traumer.
 
National Assosiation of Emergency Medical Technicians (NAEMT) gir gjennom sitt konsept Prehospital Trauma Life Support (PHTLS) dokumenterte føringer på hva prehospitalt personell må jobbe etter - forankret i ATLS-konseptet.

               

Taktisk sanitet
 
De sivile behandlingsstrategiene er ikke nødvendigvis de mest optimale for pasienter skadet i væpnede konflikter der man ser at skadebildet og den påvirkningen det gir organismen er annerledes enn ved mer sivil skadedynamikk.
 
I 1996 ble det publisert en artikkel i tidsskriftet "Military Medicine". Tidligere var de militære behandlingsstrategiene et speilbilde av de sivile. Skadebildet i væpnede konflikter skiller seg fra den sivile hverdagen der de fleste traumer er forårsaket av et stump traume. I de væpnede konfliktene ser man at skadebildet i all hovedsak gir penetrerende traumer og en forlenget evakueringstid. Gjennom denne forståelsen og initiativet til Special Operations Command i 1996 - ble den nye behandlings-strategien kalt Tactical Combat Casualty Care (TCCC) opprettet.
 
I de siste årene har man sett at disse behandlingskonseptene kanskje ikke er direkte overførbare til de sivile akuttmedisinske tjenester, slik at man har nå opprettet et uformelt fagråd (CoTECC) som gir føringer for behandlingstiltak for "sivilt akuttmedisinsk personell" i væpnede situasjoner - Tactical Emergency Casualty Care.
 
Tactical Combat Casualty Care trekker frem poenget med at av de "forebyggbare dødsfallene" i alle væpnede konflikter - fra 2. verdenskrig frem til konfliktene i Irak og Afghanistan og de siste års "active shooters incidents" - så dør 60% av en ekstremitetsblødning, 33% av en overtrykkspneumothoraks og 6% av en luftveisobstruksjon (ofte som følge av en ansiktsskade).
CoTCCC og CoTECC jobber begge for å øke kompetansen og handlingsmønsteret rundt disse årsakene. Taktisk sanitetsutstyr spisses også mot disse tilstandene og flere anerkjente produsenter leverer produkter av meget høy kvalitet.
 
Det amerikanske forsvarets sanitetsorganisasjon har opprettet sin egen nettplattform. Her presenteres gjeldene undersøkelssesdrill og behandlingskonsept, på alle nivåer og for alle faser. De publiserer reviderte artikler og annet fagstoff, som er gjeldende for alle amerikanske væpnede styrker. NATO har i de siste årene lagt seg på samme plattform, så alle nivåer og utdanninger gjelder også for NATO´s styrker. Ta gjerne en titt på den anerkjente og meget innholdsrike nettsiden (krever registrering);
 
 

 
Vi har bygd opp våre produktkategorier etter MARCH-prinsippet fra Tactical Combat Casualty Care/TCCC.
 
MARCH er et akronym, og står for de følgende behandlingsfokus med tilhørende produkter;
 
MASSIVE HEMORRHAGE: Her finner du produkter til bruk ved store pågående ytre blødninger, tourniquet'er, hemostatic dressings, trauma bandages, "israeli bandages", wound packing gauze m.m.
 
AIRWAY MANAGEMENT: Her finner du produkter for å etablere og sikre fri luftvei.
 
RESPIRATION/BREATHING: Her finner du produkter for å ta hånd om penetrerende brystskader, assistere ventilasjon og overvåke respirasjonsarbeidet.
 
CIRCULATION: Her finner du produkter til å håndtere mindre alvorlige sårskader, brannskader, bløtdelsskader, øyeskader, immobiliseringsutstyr m.m.
 
HYPOTHERMIA PREVENTION: Her finner du forskjellige produkter til å forebygge hypotermi, men også aktive varmekilder.